• Hiệp Hội Nho Táo Ninh Thuận
  • Hiệp Hội Nho Táo Ninh Thuận
  • Rượu Nho Ninh Thuận
 
Nho Tươi Ninh Thuận NH01-48
Liên hệđ
Nho Tươi Ninh Thuận NH01-152
Liên hệđ
Nho CNC
Liên hệđ
Nho đỏ Cardinal Ninh Thuận
Liên hệđ
Nho sấy Ninh Thuận
Liên hệđ
Mật Nho Ninh Thuận
Liên hệđ
Rượu Nho Ninh Thuận
Liên hệđ
Xem thêm
Táo Xanh Ninh Thuận
Liên hệđ
Xem thêm

HIỆP HỘI NHO VÀ TÁO TỈNH NINH THUẬN

Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh Nho & Táo Ninh Thuận nhằm khai thác và bảo vệ thương hiệu tỉnh Ninh Thuận

Thông tin về hiệp hội

XÂY DỰNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
Ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hiệp Hội nho tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ I (2010 - 2015)
Quy chế cấp, sử dụng, quản lý Tem, Nhãn, Bao bì sản phẩm Nho Ninh Thuận
Nghị Quyết Đại Hội Hiệp Hội Nho Ninh Thuận Nhiệm Kỳ 1 (2010-2015)

Tin Sự Kiện

Tương quan giữa tính chất Đất và chất lượng quả nho Ninh Thuận
Cơ hội vàng cho phát triển cây Nho Ninh Thuận
Tiềm năng và xu thế phát triển cây nho Ninh Thuận

Thông tin kỹ thuật

Trồng nho công nghệ cao tại Ninh Thuận
HỒ SƠ OCOP (tt)
HỒ SƠ OCOP NINH THUẬN
LỢI ÍCH CỦA NHO KHÔ
 
Trò chuyện cùng chúng tôi