SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT VANG NHO - Quy mô nhỏ

Sản xuất vang nho quy mô nhỏ là mô hình phát triển tại Ninh Thuận

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT:

 

QUẢ NHO

 
   

 

 

 

RỬA, XAY, LY TÂM

 
   

 

 

 

THANH TRÙNG DỊCH QUẢ                ĐƯỜNG

 
   

 

 

 

LÊN MEN          MEN GIỐNG

 
   

 

 

 

TÁCH MEN, TÀNG TRỮ

 
   

 

 

 

LỌC

 
   

 

 

 

CHIẾT RÓT

 

  1. Quả nho được xay nghiền, ly tâm thu hồi lấy dịch quả. Bỏ bã khi lên men vang trắng
  2. Điều chỉnh: Kiểm tra độ đường, độ axit của dịch quả trước lên men. Bổ sung đường để có độ rượu mong muốn.

Thanh trùng ở nhiệt độ 90 – 950C/ 3 - 5 phút. Làm lạnh dịch về 260C và bơm vào bồn lên men đã chuẩn bị sẵn men giống với tỉ lệ men từ 1/5 – 1/10 so với thể tích dịch cần lên men. Sử dụng men ống giống Sachcaromyces cerevisae.

  1. Lên men chính ở nhiệt độ 26 – 320C đến khi kết thúc lên men. Thời gian này từ 7 – 10 ngày. Xả bỏ cặn và men chết. Lên men phụ trong 10 – 15 ngày nữa thì tách cặn men lần nữa và bơm dồn vào bồn chứa.
  2. Thời gian tàng trữ >6 tháng. Khi cần bơm đi lọc và chiết rót, đóng chai.

(Nguồn Dalatbeco)

Trò chuyện cùng chúng tôi