Tiềm năng và xu thế phát triển cây nho Ninh Thuận

Tiềm năng và xu thế phát triển cây nho Ninh Thuận

Cây nho là một trong những cây ăn quả có giá trị kinh tế cao của nhiều nước trên thế giới. Theo thống kê của FAO, tổng diện tích trên thế giới hiện có khoảng 7.586.600 ha nho, được trồng trên nhiều loại đất, ở các vùng khí hậu từ xích đạo tới nhiệt đới và á nhiệt đới. Năng suất nho cũng biến động rất lớn, từ 5 - 35 tấn/ha/năm tùy thuộc vào vùng trồng, điều kiện canh tác và mục đích sử dụng (làm rượu nho loại ngon, loại thường, làm nho ăn tươi, v.v).

Trò chuyện cùng chúng tôi