Quy chế cấp, sử dụng, quản lý Tem, Nhãn, Bao bì sản phẩm Nho Ninh Thuận

Quy chế cấp, sử dụng, quản lý Tem, Nhãn, Bao bì sản phẩm Nho Ninh Thuận

Quản lý chất lượng sản phẩm Nho Ninh Thuận và trao quyền chỉ dẫn địa lý sản phẩm Nho Ninh Thuận

Nghị Quyết Đại Hội Hiệp Hội Nho Ninh Thuận Nhiệm Kỳ 1 (2010-2015)

Nghị Quyết Đại Hội Hiệp Hội Nho Ninh Thuận Nhiệm Kỳ 1 (2010-2015)

Đại hội thành viên Hiệp hội nho Ninh Thuận nhiệm kỳ I (2010 – 2015) được tiến hành trong thời gian 01 ngày (ngày  29/11/2010)

Trò chuyện cùng chúng tôi